לובש המכנסיים 2

יש להוביל את הדמות אל מחוז חפצה. בדרך כדאי לאסוף מטבעות. תנועה באמצעות החצים. מקש S משמש לקפיצה.

  • סוכן מוסד
  • לובש המכנסיים 3
  • פריזל פראז 3
  • מתקפת טנק
  • פריזל פראז 4