הצלה

הטיסו את מסוק "הצלה" והצילו ניצולים. עולים מעלה עם חץ למעלה. נעים ימין ושמאל עם החצים. שינוי הילוך עם מספרים 1-4. תדלוק בנקודות התדלוק עם מקש רווח. עברו משימה אחר משימה והיו קשובים להוראות.

  • מלחמה עולמית
  • מלחמת אפצי'
  • מסוק קרב
  • שמי הקרב
  • סופה במדבר