מסוק קרב

בצעו את המשימה והזהרו מהאויבים. תנועה עם החצים. ירי עם מקש רווח.


  • סופה במדבר
  • הצלה
  • מלחמת אפצי'
  • שמי הקרב
  • מלחמה עולמית