מסוק קרב

בצעו את המשימה והזהרו מהאויבים. תנועה עם החצים. ירי עם מקש רווח.

  • סופה במדבר
  • שמי הקרב
  • מלחמת אפצי'
  • הצלה
  • מלחמה עולמית