מסוק קרב

בצעו את המשימה והזהרו מהאויבים. תנועה עם החצים. ירי עם מקש רווח.

  • הצלה
  • שמי הקרב
  • מלחמה עולמית
  • מלחמת אפצי'
  • סופה במדבר