מסוק קרב

בצעו את המשימה והזהרו מהאויבים. תנועה עם החצים. ירי עם מקש רווח.

  • מלחמת אפצי'
  • שמי הקרב
  • סופה במדבר
  • מלחמה עולמית
  • הצלה