אדון דין אם ידוקדק

289 הורדותגודל 102Kהוכנס בכ"ח אלול התש"ע
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

פירוש פיוט הסליחות לערב ראש השנה. בואר ופורש על ידי הרב שלמה הכט.