ישראל עמך תחינה עורכים

367 הורדותגודל 167Kהוכנס בכ"ג אלול התש"ע
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

ביאור ופירוש הפיוט לאמירת סליחות ליום שלישי (ע"פ מנהגי האשכנזים). נערך על ידי הרב שלמה הכט.