מלחמת טנקים

הניעו את הטנק באמצעות החצים. ירי כדורים באמצעות כפתור Ctrl.

  • טנק מחץ
  • קרב טנקים
  • טנק עוצמתי
  • מרוץ הגבעות 7
  • טקטיקות שריון