יורה גולות מתמטי

יש להעלים את הגולות לפני שיגיעו לקצה המסלול. יש להשלים את סכום הספרות של גולות צמודות ל-10. מספרים זהים צמודים יעלמו גם כן כאשר יגיע הסכום ל-10. פגיעה במטבעות שמופיעים מידי פעם יסדרו את הגולות לזמן קצוב.

  • שבירת לבנים
  • חילוף אבנים
  • יורה גולות
  • כדורים תאומים
  • כדורים קופצים