חילוף אבנים

יש להעלים את אבני החן מהמטריצה על ידי החלפתן זו בזו ויצירת שרשרת של שלוש. אבנים זהות או יותר. ניתן להחליף בין אבני החן בלחיצה על זוג אבנים עם העכבר.

  • שבירת לבנים
  • יורה גולות מתמטי
  • כדורים תאומים
  • יורה גולות
  • כדורים קופצים