חילוף אבנים

יש להעלים את אבני החן מהמטריצה על ידי החלפתן זו בזו ויצירת שרשרת של שלוש. אבנים זהות או יותר. ניתן להחליף בין אבני החן בלחיצה על זוג אבנים עם העכבר.

  • יורה גולות מתמטי
  • יורה גולות
  • כדורים קופצים
  • כדורים תאומים
  • שבירת לבנים