צרות במחברת

המלך הרשע גנב את העיפרון וצייר לו צבא שלם. עליכם להתקדם לאורך ולרוחב המחברת ולנסות להחזיר את המצב לקדמותו. תנועה עם החצים ומקש רווח לירי.

  • מלחמת העולם הראשונה
  • מלחמת העולם השניה
  • מלחמה עולמית
  • ספינה בלב ים
  • עלייתם של הפיראטים