דג אוכל דג

יש להקיף בעיגול עם העכבר דגים שבאותו צבע על מנת שיהפכו לדג אחד גדול. המנצח הוא מי שמצליח להשאיר רק דג אחד במסך.

  • חתול רחוב
  • אכול דג
  • סיפורי דגים 2
  • סיפורי דגים
  • צ'ומפר