כרטיסי כיבוד להקפות

2282 הורדותגודל 112Kהוכנס בי"ז אלול התשס"ח
הקפות שניות.
צילום: בבא קמא.

כרטיסי כיבוד להקפות שמחת תורה.