סובב אותו

יש לסובב את הלוח באמצעות העכבר כך שהכדור יגיע אל החור.

  • צוללות
  • שח-מט
  • ארבע בשורה
  • אבנים סיניות
  • דמקה סיני