דמקה סיני

יש להעביר את כל הגולות מהבסיס שלהם בצבע כחול לבסיס הירוק שבצד השני של הלוח. כדי להתקדם מהר יותר ניתן לקפץ מעל גולות.

  • אבנים סיניות
  • צוללות
  • שח-מט
  • סובב אותו
  • ארבע בשורה