דמקה סיני

יש להעביר את כל הגולות מהבסיס שלהם בצבע כחול לבסיס הירוק שבצד השני של הלוח. כדי להתקדם מהר יותר ניתן לקפץ מעל גולות.

  • איקס עיגול
  • סובב אותו
  • שח-מט
  • ארבע בשורה
  • אבנים סיניות