כוכבים

יש ליצור קשר בין שלשה כוכבים בצבעים זהים כדי להעלימם. העלימו כמה שיותר מחרוזות כוכבים והתקדמו בשלבים. אם מתקדמים לאט מידי, יחסמו כוכבים ולא יהיה ניתן להזיזם.

  • בוב החילזון 3
  • בוב החילזון 4
  • בוב החילזון 7
  • בוב החילזון 1
  • בוב החילזון 2