משחק זיכרון

יש לזכור בעל פה את ציורים המופיעים ולאחר מכן להצביע עליהם לפי הסדר.

  • בוב החילזון 7
  • בוב החילזון 4
  • בוב החילזון 3
  • בוב החילזון 2
  • בוב החילזון 1