מרוץ בן האש ובת המים

מרוץ שבו ילד האש מתחרה בילדת המים. יש להתקדם כמה שיותר מהר ולאסוף נקודות בדרך. תנועה עם החצים.

  • ילד האש וילדת המים
  • ילדי האש והמים III
  • בן האש ובת המים 5
  • בריחת הנסיך והנסיכה
  • ילד האש וילדת המים 2