אינדיאנה ג'ונס

יש להשיג את המפתח בכל שלב ולהגיע לדלת תוך כדי התחמקות מהמכשולים.

  • סוכן מוסד
  • מתקפת טנק
  • פריזל פראז 4
  • פריזל פראז 3
  • אינדיאנה ג'ונס 2