קפיצת חתול

על החתול לקפוץ ולעקוף את המכשולים שבאים לקראתו. כדי להתחמק מהכשולים יש לקפוץ גבוה. רק בשחרור המקש החתול יקפוץ. אורך הלחיצה קובע את גובה הקפיצה.

  • יהלומים בדרך
  • טיפוח החתול
  • אמיגו פאנצ'ו 5
  • מרוץ הגבעות 7
  • נחשים זועמים