ריצה ביער

שחקן 1 משתמש בחצים. שחקן 2 במקשים W,A,S,D. התחרו ונראה מי יגיע ראשון.