תפוס בועות

יש לנוע באמצעות החצים ולנסות להזיז את הבועה לכיוון הבועות הקטנות. הבועה תלך ותגדל. יש להמנע מלהתנגש במוקשים.

  • תאומי חצים
  • ילד האש וילדת המים 2
  • ריצה ביער
  • ילדי האש והמים 3
  • ילד האש וילדת המים