הטלת כידון

באמצעות העכבר הטילו את הכידון אל המרחק הרב ביותר.