מחשבת

בכל תור אתם יכולים לקחת את אחת הגולות ולהעבירה מעל לגולה אחרת שנמצאת בסמוך אליה. הגולה שעוברים מעליה נעלמת. נסו להעלים כמה שיותר גולות.

  • יורה גולות מתמטי
  • כדורים קופצים
  • חילוף אבנים
  • יורה גולות
  • שבירת לבנים